Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín
  Aktuality     Základní informace     Zpravodaje     Olympiády     Soutěže     Archiv     Knihovna on-line  
 
Filtr kategorií:
Termín Název kurzu: Čas  
19. 2. 2018 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 13.30 - 17.30

Obsazeno

20. 2. 2018 Nové metody při výuce pravopisu 13.00 - 17.00
23. 2. 2018 Příprava školy na inspekci 9.00 - 14.00

Zrušeno

28. 2. 2018 Břeclav-Jarní výtvarná dílna 9.00 - 12.00
1. 3. 2018 - 15. 6. 2018 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 8.00 - 15.00

Obsazeno

2. 3. 2018 - 16. 3. 2017 Břeclav-Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem na 1. stupni ZŠ 9.00 - 15.30
5. 3. 2018 Nápady pro práci školní družiny a školní kluby 8.00 - 11.15
7. 3. 2018 Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 8.30 - 12.30

Obsazeno

8. 3. 2018 Břeclav-Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! 9.00 - 15.00
8. 3. 2018 Témata a projekty: Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově 8.00 - 13.00
12. 3. 2018 Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením (nejen pro školní družiny) 9.00 - 14.00
13. 3. 2018 - 22. 3. 2018 Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ 9.00 - 16.00
13. 3. 2018 - 20. 3. 2018 Břeclav-Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 9.00 - 15.00
14. 3. 2018 Břeclav-Aktivní učitel - tipy a triky 14.00 - 17.00
14. 3. 2018 Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 13.00 - 18.00
15. 3. 2018 FKSP od A do Z 9.00 - 12.00
15. 3. 2018 Břeclav-Mezigenerační sdílení - Spirála života (není vám lhostejný život starších generací?) 9.00 - 13.30
16. 3. 2018 - 17. 3. 2018 Společné vzdělávání v MŠ (Inkluze)
21. 3. 2018 - 23. 3. 2018 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 8.00 - 15.00
26. 3. 2018 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 14.00 - 17.00
27. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 9.00 - 16.00
29. 3. 2018 Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 8.00 - 12.00
4. 4. 2018 Týmové dny - zajímavá skupinová výuka pro 1. st. ZŠ 14.00 - 18.00
4. 4. 2018 - 11. 4. 2018 Břeclav-Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 9.00 - 15.00
10. 4. 2018 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 13.00 - 17.00
12. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Břeclav-Základy čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ s využitím metod dramatické výchovy 9.00 - 15.00
16. 4. 2018 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 8.30 - 12.30
17. 4. 2018 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy - Mgr. Jiří Halda 8.00 - 15.00

Obsazeno

18. 4. 2018 Potřeby dítěte předškolního věku - Mgr. Jiří Halda 8.00 - 15.00
19. 4. 2018 - 26. 4. 2018 Úspěšně do školy (Metoda dobrého startu) 8.00 - 15.00
23. 4. 2018 Žák s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně 9.00 - 15.30
24. 4. 2018 Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku 9.00 - 12.00
25. 4. 2018 Prvouka či vlastivěda není přece žádná těžká věda 13.00 - 18.00
25. 4. 2018 Břeclav-Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 14.00 - 17.00
2. 5. 2018 Břeclav-Efektivní spolupráce, komunikace pedagoga s rodinami postižených dětí 13:30 - 17.30
2. 5. 2018 Začlenění dítěte do prostředí MŠ aneb aby se start podařil 8.30 - 12.30
3. 5. 2018 Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 13.00 - 17.00
3. 5. 2018 - 4. 5. 2018 Břeclav-Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ
4. 5. 2018 Metodický materiál ve školní družině 9.00 - 14.00
9. 5. 2018 - 11. 5. 2018 Břeclav-Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 9.00 - 15.00
9. 5. 2018 - 23. 5. 2018 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 9.00 - 15.30
10. 5. 2018 Třída je můj tým - Mgr. Karel Opravil 13.00 - 17.00
10. 5. 2018 - 15. 5. 2018 Břeclav-Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 9.00 - 16.00
11. 5. 2018 Sklad a skladová evidence 9.00 - 12.00
21. 5. 2018 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 13:00 - 17:00
13. 6. 2018 Břeclav-Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 14.00- 18.00
20. 8. 2018 - 23. 8. 2018 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 8.00 - 16.00
15. 10. 2018 Seminář pro začínající vedoucích školních jídelen 9.00 - 13.00
22. 10. 2018 - 25. 10. 2018 Zdravotník zotavovacích akcí 8.00 - 16.00