Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín
  Aktuality     Základní informace     Zpravodaje     Olympiády     Soutěže     Archiv     Knihovna on-line  
 
Filtr kategorií:
Termín Název kurzu: Čas  
22. 9. 2017 Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku - JUDr. Poláková 8.00 - 12.00

Obsazeno

26. 9. 2017 - 29. 9. 2017 Břeclav-Čtenářská pregramotnost 9.00 - 15.00

Obsazeno

27. 9. 2017 - 5. 10. 2017 Matematická pregramotnost 8.30 - 14.30

Obsazeno

27. 9. 2017 Břeclav-Vedení třídních schůzek 13.00 - 17.30

Obsazeno

29. 9. 2017 Rádce školní jídelny - NOVINKY nového školního roku 8.30 - 12.30

Obsazeno

2. 10. 2017 - 23. 10. 2017 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 9.00 - 15.30

Obsazeno

9. 10. 2017 - 12. 10. 2017 Zdravotník zotavovacích akcí 8.00 - 16.00
20. 10. 2017 Břeclav-Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku - JUDr. Poláková 9.00 - 12.45
24. 10. 2017 - 2. 2. 2018 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 8.00 - 16.00
31. 10. 2017 Základy polytechnické výchovy v mateřské škole 9.00 - 12.00
31. 10. 2017 Břeclav-Hrajeme vánoční příběh s dětmi v MŠ a tvoříme vánoční dekorace 9.00 - 15.00
1. 11. 2017 Břeclav-Rádce školní jídelny-NOVINKY nového školního roku 8.30 - 12.30
1. 11. 2017 Na cestě k úspěšné škole 9:00 - 16:00
2. 11. 2017 Břeclav-Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik 13.30 - 17.15
2. 11. 2017 Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 8.00 - 12.15
2. 11. 2017 Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek 13.00 - 14.30
6. 11. 2017 Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem 14.00 - 17.00
7. 11. 2017 - 14. 11. 2017 Břeclav-Matematická pregramotnost 9.00 - 15.00
7. 11. 2017 - 15. 5. 2018 Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé 15.00 - 17.15
9. 11. 2017 Jak na Fyzikální olympiádu 14.00 - 15.30
16. 11. 2017 Hravá logopedie v praxi 8.00 - 12.00
16. 11. 2017 Komunikace motivující rodiče ke spolupráci s MŠ a ZŠ 12.30 - 18.00
20. 11. 2017 Břeclav-Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 13.30 - 17.30
21. 11. 2017 Základy personálního managementu MŠ – Efektivní řízení 8.00 - 12.30
22. 11. 2017 Břeclav-Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 9.30 - 16.00
22. 11. 2017 - 29. 11. 2017 Aktivizační a inovativní didaktické metody výuky cizích jazyků 9.00 - 15.30
23. 11. 2017 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 9:00 - 13:00
27. 11. 2017 - 8. 12. 2017 Břeclav-Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 9.00 - 15.00
27. 11. 2017 Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí 8.00 - 13.00
29. 11. 2017 Břeclav-Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 13.30 - 17.15
30. 11. 2017 Vítejte u nás - v ZŠ a MŠ Týnec 8.00 - 11.15
30. 11. 2017 - 7. 12. 2017 Společné vzdělávání prakticky II. (Inkluze) 8.00 - 15.00
1. 12. 2017 Školní metodik prevence na škole 8.00 - 13.00
4. 12. 2017 - 11. 12. 2017 Břeclav-Úspěšně do školy 8.00 - 15.00
8. 12. 2017 Příklady dobré praxe - nejen pro školní družiny 9.00 - 14.00
13. 12. 2017 Hodnocení škol, tvorba evaluačních standardů, plošné testování žáků 9:00 - 15:30
9. 1. 2018 - 23. 1. 2018 Břeclav-Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 9.00 - 15.30

Obsazeno

11. 1. 2018 Kontrolní systém ve školství I. 8.00 - 12.00
15. 1. 2018 - 22. 1. 2018 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 9.00 - 15.30
19. 1. 2018 Břeclav-HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 8.30 - 12.30
23. 1. 2018 - 24. 4. 2018 Břeclav,Brno-Individualizace předškolního vzdělávání (šablony - 40 hodin) 8.00 - 14.00

Obsazeno

24. 1. 2018 Nové metody při výuce pravopisu 13.00 - 17.00
25. 1. 2018 - 19. 4. 2018 Brno, Břeclav-Individualizace předškolního vzdělávání (šablony - 40 hodin) 9.00 - 15.00

Obsazeno

25. 1. 2018 Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 13.00 - 17.00
30. 1. 2018 Výchovné obtíže u předškolních dětí 8.00 - 13.00
1. 2. 2018 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 9.00 - 13.00
14. 2. 2018 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy - Mgr. Jiří Halda 8.00 - 15.00
19. 2. 2018 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 13.30 - 17.30
26. 2. 2018 Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 13.30 - 17.30
7. 3. 2018 Dysortografie – specifická vývojová porucha učení 8.00 - 12.45
8. 3. 2018 Břeclav-Hudební výchova na 1. stupniZŠ? Hravě! 9.00 - 15.00
12. 3. 2018 Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením (nejen pro školní družiny) 9.00 - 14.00
13. 3. 2018 - 22. 3. 2018 Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ 9.00 - 16.00
21. 3. 2018 - 23. 3. 2018 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 8.00 - 15.00
27. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 9.00 - 16.00
4. 4. 2018 Týmové dny - zajímavá skupinová výuka pro 1. st. ZŠ 14.00 - 18.00
16. 4. 2018 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 8.30 - 12.30
18. 4. 2018 Potřeby dítěte předškolního věku - Mgr. Jiří Halda 8.00 - 15.00
4. 5. 2018 Metodický materiál ve školní družině 9.00 - 14.00
10. 5. 2018 Třída je můj tým - Mgr. Karel Opravil 13.00 - 17.00